Ubezpieczenia i Turystyka Agencja MARDO

Dokumenty

Pliki do pobrania:

Najważniejsze dokumenty, niezbędne do zmiany aktualnej polisy OC, sprzedaży pojazdu czy wypełnienia oświadczenia o zdarzeniu drogowym.

PORADNIK

Wysokość opłat karnych za brak ubezpieczenia obowiązkowego

 • samochody osobowe - 500 euro
 • samochody ciężarowe i autobusy - 800 euro
 • pozostałe pojazdy - 100 euro

wysokość kary stanowi równowartość w złotych i ustalana jest przy zastosowaniu kursu euro ogłaszanego przez NBP.

Wysokość kary uzależniona jest od okresu pozostawania bez ubezpieczenia w każdym roku kalendarzowym i wynosi odpowiednio:

 • 20 % opłaty jeżeli okres pozostawania bez ubezpieczenia nie przekracza 3 dni
 • 50 % opłaty jeżeli okres pozostawania bez ubezpieczenia nie przekracza 14 dni
 • 100 % opłaty jeżeli okres pozostawania bez ubezpieczenia przekracza 14 dni

W przypadku sprzedaży pojazdu

Prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC przechodzą na kupującego, któremu należy przekazać dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia. Należy powiadomić na piśmie zakład ubezpieczeń w terminie 14 dni od dnia sprzedaży pojazdu, należy przesłać dane nabywcy, kopia umowy kupna sprzedaży. W przypadku wypowiedzenia umowy, w tym samym dniu należy wykupić nowe OC . Umowa jest automatycznie przedłużana, chyba że zostanie wypowiedziana w określonym terminie.

Czynniki mające wpływ na składkę:

 • Marka pojazdu
 • Wartość przy zawarciu ubezpieczenia AC
 • Wiek właścicieli pojazdu ewentualnie współwłaściciela
 • Doświadczenie i historia ubezpieczenia
 • Miejsce rejestracji pojazdu

Wyjeżdżając za granicę - ubezpieczenie turystyczne:

Wyjeżdżając na wakacje należy zadbać o poczucie bezpieczeństwa oraz komfort wypoczynku naszego oraz całej rodziny. Możliwość zawarcia polisy indywidualnej, rodzinnej oraz grupowej.

Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje koszty leczenia, zapewnia ochronę w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku zaistniałych podczas podróży, w okresie ubezpieczenia. Zakresem obejmuje organizację pomocy medycznej wymaganej stanem zdrowia oraz pokrycie jej kosztów.

Assistance - Pomoc w podróży zapewnia organizację i pokrycie kosztów usług assistance, a w szczególności:

 • usługi transportowe z miejsca podróży do domu w RP albo do kraju zamieszkania albo do kraju rezydencji,
 • poszukiwanie i ratownictwo,
 • usługi świadczone wyłącznie na terenie RP po powrocie z podróży,
 • usługi informacyjne na terenie RP

Ubezpieczenie można rozszerzyć o OC oraz NNW, dopasowane na potrzeby klienta.

Asistance – więcej niż pomoc drogowa:

Pomoc dostępna w ramach ubezpieczenia assistance to bardzo szeroka paleta usług. Często posiadając taki pakiet usług, nie zdajemy sobie sprawy jak wiele oferuje nam towarzystwo ubezpieczeniowe. Wszelkie informacje zawsze są zawarte w OWU Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń, każde z towarzystw ustala to indywidualnie.

Jest to bardzo cenne wsparcie w trudnych do przewidzenia sytuacjach.

Należy pamiętać, że korzystając z takiej pomocy nie tracimy zniżek na ubezpieczenia.

Podajemy najważniejsze oraz najczęściej oferowane usługi w rozszerzonym pakiecie assistance – pomocy drogowej.

 • Holowanie nawet do 1000km.
 • Naprawa drobnych usterek na miejscu zdarzenia, czasem nie trzeba nawet odholować auta do warsztatu.
 • Pojazd zastępczy nawet do 7 dni.
 • Zapewniony nocleg w wyjątkowych sytuacjach, kontynuacja podróży przez zastępczego kierowce lub przewóz do domu.
 • Dowóz paliwa lub dowiezienie na miejsce.
 • Pomoc w momencie zatrzaśnięcia kluczyków w samochodzie.
 • Wymiana koła lub naprawa ogumienia.
 • Pomoc przy rozładowanym akumulatorze lub przy wymianie żarówki.
 • Przewóz lub opieka nad dziećmi.
 • Transport medyczny.
 • Wszelkie usługi informacyjne np.na temat alternatywnej trasy, najbliższej stacji paliw, natężenia ruchu, korków, najbliższych warsztatów.
 • Natomiast za granicą, może nam być potrzebny tłumacz, którego także możemy zamówić dzięki tej polisie.

Bardzo ważne jest to, że po wykupieniu obsługi assistance zarówno w kraju, jak i za granicą, z takiej samej pomocy możemy skorzystać na terenie innych państw, jak choćby w Unii Europejskiej, w których przebywamy.